Goran uspije uvjeriti Igora da ga je Lola izdala, jer je na slici u novinama zagrljena sa Sašom. Igor odlučuje otići po Lolu u Knežev dol.


Nakon što umiri Ivana i podmiri njegov porezni dug, Karlo ulazi u sukob sa Sašom, kojem govori da od vjenčanja neće biti ništa, jer sada nije vrijeme za to. Saša mu odbrusi kako je on taj koji o tome odlučuje. Nakon premišljanja, Karlo mijenja mišljenje, shvata da je luksuzno vjenčanje najbolja prilika da pred svijetom demantira bankrot.
Lola, koja je zamolila Karmelu da joj bude kuma na vjenčanju, koleba se u vezi vjenčanja; ne želi lagati Saši ko je zapravo.
Nakon što primi prijetnju od strane Karla da će ih tužiti za klevetu, urednik Ireni daje odriješene ruke po pitanju priče o Krpanima. Neka ih nastavi istraživati. Miro pruži Ireni utočište u sobi njegovog brata Darka.
Tamara se vraća na imanje, u strahu kako će Karlo reagirati. Karlo joj privremeno oprašta, no traži od nje da se angažira oko vjenčanja.
Marija shvata da su je Karlo i Julija iskoristili. Julija govori Karlu da im Marija više ne treba i neka je se riješi.