pratite nas na

Impressum

Naziv društva:   NOVA BH d.o.o.
Identifikacioni broj:   ID: 4201224800002
PDV broj:   PDV: 401834000007
Ovlašteno lice:   Dželila Čurt, direktor Nove BH
Gl. i odg. urednica:   Jasmina Demirović
Sjedište:   Trg solidarnosti 10, 71 000 Sarajevo
Telefon:   Tel: +387 33 953 653
E-mail adresa:   [email protected]

Prodaja oglasnog prostora na NOVOJ BH

ODJEL  PRODAJE
Nova BH d.o.o.
Trg solidarnosti 10
71 000 Sarajevo
[email protected]