pratite nas na

Politika zaštite privatnosti

Politika zaštite privatnosti

Nova BH d.o.o., JIB: 4201224800002 sa sjedištem u Sarajevu, Trg solidarnosti 10 (u daljnjem tekstu: „Nova BH” ili „mi”) kao kontrolor obrade podataka pripremio je za vas ovu Politiku u namjeri da vas upoznamo s postupkom obrade i zaštite vaših ličnih podataka.

 1. Na kakvu se vrstu obrade podataka odnosi ova Politika?

 

 • Ova Politika odnosi se na obradu ličnih podataka:
 • naših ugovornih saradnika, poput dobavljača, prodavatelja, klijenata (u daljnjem tekstu: „Poslovni kontakti”);
 • osoba koje posjećuju naše mrežne stranice i sve poddomene navedenih stranica) (u daljnjem tekstu: „Korisnici”);učesnika u našim televizijskim emisijama (u daljnjem tekstu: „Učesnici“)
 1. Koje vrste podataka o vama prikupljamo

 

Vaše lične podatke prikupljamo i obrađujemo kada stupite u interakciju s nama, naprimjer, podatke koje upisujete ispunjavajući obrazac na našim mrežnim stranicama (u daljnjem tekstu: „mrežna stranica”) ili kad nam se obraćate telefonom, putem elektronske pošte ili na neki drugi način. To uključuje i podatke koje upisujete kad se prijavljujete za korištenje naše mrežne stranice, kad se registrirate ili pretplaćujete na našu uslugu, učestvujete na forumima ili u drugim oblicima komunikacije putem društvenih mreža na našoj mrežnoj stranici, učestvujete u konkursu, promotivnoj akciji ili nagradnoj igri, unosite podatke u prijavni obrazac, primjerice za učestvovanje u nekoj emisiji, te u slučaju da prijavljujete probleme s korištenjem naše mrežne stranice. Podaci o kojima je riječ mogu biti vaše ime, adresa, adresa e-pošte i broj telefona, finansijski podaci i podaci o kreditnoj kartici ili slično. Ne prikupljamo i ne obrađujemo osjetljive podatke povezane s vama (primjerice, podatke o vašem zdravstvenom stanju, spolnoj pripadnosti, rasnom ili etničkom porijeklu), osim u slučaju (1) da su takvi osjetljivi podaci važni za određenu svrhu za koju i prikupljamo lične podatke; (2) da je to naša zakonska obaveza i/ili (3) da ste nam posebno za to izričito dali saglasnost. Kad nam dobrovoljno dajete svoje lične podatke (uključujući osjetljive lične podatke) kroz interakciju s našom mrežnom stranicom (primjerice, ako nam dobrovoljno pošaljete osjetljive lične podatke u dijelu stranice predviđenom za komentare) vlastitom voljom, a ne na naš zahtjev, te ćemo podatke s naših mrežnih stranica izbrisati ako ne ocijenimo da ih treba obraditi u neku zakonitu svrhu, osim ako ste vi sami te podatke učinili javno dostupnima (primjerice, na forumu ili blogu dostupnom širokoj javnosti), a u tom slučaju ćemo takve podatke izbrisati s naših mrežnih stranica ako smo dužni tako postupiti po zakonu ili ako ih ne želimo zadržati.

Svaki put kad posjetite našu internetsku stranicu, prikupljamo sljedeće vrste podataka o vama:

tehničke podatke, a to primjerice mogu biti IP adresa računara kojim ste se spojili na internet, podatak o vašem korisničkom imenu, vrsti i verziji preglednika, vremenskoj zoni, vrsti i verziji pregledničkih umetaka, operativnom sistemu i platformi, tipu i nazivu mobilnog uređaja. Ovi se podaci za naše potrebe mogu prikupljati i obrađivati putem kolačića treće strane, o čemu ćete više informacija naći u Politici o kolačićima;

podatke o vašoj posjeti, a to naprimjer može biti cijeli Uniform Resource Locator (URL), clickstream dolaska na našu mrežnu stranicu, kroz našu mrežnu stranicu i odlaska s naše mrežne stranice (uključujući podatak o datumu i vremenu, podatke o informacijama koje ste gledali ili tražili (uključujući podatak o tome koje ste članke najviše čitali, kojim ste kategorijama najviše pristupali, vrijeme odgovora stranice, pogreške u preuzimanju sadržaja, trajanje posjete određenim stranicama (uključujući podatak o tome koliko ste vremena gledali određeni sadržaj ili video), prosječno vrijeme provedeno na nekoj aplikaciji i broj pregleda kroz tu aplikaciju, prosječan broj pregleda članaka na našoj mrežnoj stranici, podaci o interakciji sa stranicom (naprimjer, kretanje kroz sadržaje na stranici pomoću pokazivača, klikanja mišem, postavljanja miša iznad sadržaja), metode udaljavanja s te stranice na druge mrežne stranice, podatak o ponašanju korisnika, eventualni telefonski broj s kojeg ste zvali ili e-mail adresu s koje ste stupili u kontakt s predstavnicima naše službe za korisnike.

U nekim slučajevima, vaše lične podatke dobivamo od trećih strana, kao što su naši poslovni partneri, podizvođači za tehničke usluge, usluge naplate i dostave, oglašivačke mreže, davatelji analitičkih usluga, davatelji usluga pretraživanja. Primjerice, vaše lične podatke smo možda dobili od kompanije koja organizuje audiciju za učestvovanje u našim TV emisijama kao treća strana. Kad posjećujete ili se prijavljujete na neku od naših internetskih platformi, vaše podatke smo možda dobili od davatelja usluga socijalnih mreža kao treće strane, ako ste se sami odlučili za prijavu putem platforme društvene mreže te treće strane.

Ako smo vaše lične podatke dobili od treće strane, pružit ćemo vam sve relevantne informacije o njihovoj obradi što je prije moguće, a najkasnije mjesec dana nakon što smo dobili vaše lične podatke, uključujući i informaciju o kategorijama ličnih podataka koja je u obradi, o svrsi obrade te o njezinoj pravnoj utemeljenosti.

 1. Na kakvu se vrstu obrade podataka odnosi ova obavijest?

 

Općenito
Najčešće vaše lične podatke koristimo u sljedećim okolnostima:

Vaše lične podatke obrađujemo za potrebe ostvarivanja ugovornog odnosa s vama; kada je to potrebno da bismo ispunili svoje zakonske obaveze (primjerice, u skladu sa zakonskim propisima koji uređuju područja zapošljavanja, knjigovodstva, revizije, nadzor nad ravnopravnošću); kada je to nužno radi naših zakonitih interesa (ili zakonitih interesa treće strane) i radi vaših interesa (naprimjer, radi otkrivanja i sprečavanja prevarnog postupanja ili sigurnosti mreže i informatičke tehnologije) osim u situaciji kada vaša temeljna prava imaju premoć nad navedenim interesima; kada je to potrebno radi zaštite vaših vitalnih interesa (ili vitalnih interesa neke druge osobe); i/ili kada je to u interesu javnosti i u službene svrhe.

Vaše lične podatke obrađujemo iz više razloga tehničke, administrativne i operativne naravi, primjerice kako bi sadržaji bili prezentirani na način koji je najučinkovitiji za vas i vaš računar; kako bismo poboljšali našu mrežnu stranicu i njenu funkcionalnost; za potrebe vođenja naše mrežne stranice; za potrebe internih postupaka poput rješavanja tehničkih problema, analize podataka, testiranja, istraživanja, statistike i drugih uvida; za potrebe marketinga koji uključuje ciljani marketing kako bismo vam omogućili sadržaje koji će vas više zanimati, te u sklopu naših nastojanja da naša mrežna stranica bude sigurna.

U nekim slučajevima, vaše podatke obrađujemo samo uz vašu dozvolu. U tom slučaju ćemo prilikom uzimanja vaših ličnih podataka posebno zatražiti vašu izričitu saglasnost za taj postupak. Nakon toga u svakom trenutku imate mogućnost uskratiti svoju saglasnost slanjem elektronske pošte na [email protected]. Međutim, uskrata daljnje saglasnosti ne utječe na zakonitost obrade podataka koji su uz vašu saglasnost obrađeni do trenutka kad ste uskratili daljnju saglasnost.

U slučajevima kada od vas tražimo lične podatke kako bismo ispunili svoje zakonske ili ugovorne obaveze, vi ste nam dužni ustupiti te podatke. To znači da u slučaju da ne dobijemo zatražene lične podatke, možda nećemo biti u mogućnosti provesti naš ugovorni odnos ili ispuniti naše obaveze. U svim drugim slučajevima sami odlučujete o tome hoćete li nam dati svoje lične podatke i niste nam ih dužni dati.

Vaše lične podatke poput podataka o identitetu, podataka o kontaktu i podataka o prebivalištu prikupljamo za potrebe eventualnih ostvarivanja naših prava ili potraživanja. Pravni temelj za obradu ove vrste podataka naš je zakoniti interes da ostvarimo svoja prava u eventualnim sporovima.

 1. Najčešće vaše lične podatke koristimo u sljedećim okolnostima:

 

Poslovni kontakti:

Za potrebe davanja usluga, dostave roba ili isplata u skladu s odgovarajućim ugovorima možemo obrađivati vaše lične podatke, poput podataka o identitetu, uključujući matični broj kompanije ili JIB, podataka za poslovni kontakt, podataka o bankovnom računu i o poreznom broju. Pravni temelj ove vrste obrade podataka jest (1) ispunjenje obaveza iz ugovora u kojem ste vi kao naš Poslovni kontakt ugovorna stranka, (2) naše zakonske obaveze, i (3) naši zakoniti interesi.

U nekim slučajevima obrađujemo lične podatke poput imena i kontakta zaposlenika ili ugovornih izvođača naših Poslovnih kontakata za potrebe komunikacije u vezi s izvršenjem nekog posla ugovorenog s našim Poslovnim kontaktom. Pravni temelj ove vrste obrade podataka jest (1) ispunjenje obaveza iz ugovora u kojem je naš Poslovni kontakt ugovorna stranka, (2) naše zakonske obaveze, i (3) naši zakoniti interesi.

Kao našem Poslovnom kontaktu, uz vašu dozvolu, možemo vam uputiti poslovne obavijesti, podatke o gledanosti i našim sadržajima.

Korisnici i klijenti:

Za potrebe davanja usluga, dostave roba ili isplata u skladu s odgovarajućim ugovorima (uključujući pretplatu), možemo obrađivati vaše lične podatke poput identiteta, podataka za kontakt, podataka o bankovnom računu. Pravni temelj ove obrade podataka jest ispunjenje ugovornih obaveza prema Korisnicima (posebno pretplatnicima) kao ugovornoj stranci ili ispunjenje naših zakonskih obaveza.

Vaše lične podatke, uz vašu dozvolu, možemo obrađivati kako bismo vas obavijestili ili omogućili trećim stranama da vas obavijeste o novostima za koje smatramo da bi vas mogle zanimati. Ako ste već naš korisnik, kontaktirat ćemo vas samo e-mailom, SMS-om ili obavijestima putem mobilnih aplikacija (ovisno o tome što je primjenjivo).

Učesnici:

U vezi s vašim učestvovanjem i/ili prisutnošću na snimanju televizijske emisije ili drugog medijskog proizvoda, moguće je da ćemo prikupljati i obraditi vaše lične podatke za potrebe vaše prijave, učestvovanja ili prisutnosti na snimanju, i za potrebe komunikacije s vama u tu svrhu. Pravni temelj za ovu vrstu obrade podataka jest ostvarivanje ugovornog odnosa s vama, povezanog s događajem u kojem ste učesnik (naprimjer, potpisat ćete odobrenje za emitiranje tog programa prije učestvovanja u snimanju).

Ovisno o vrsti i prirodi tog televizijskog programa ili medijskog proizvoda, moguće je da ćemo emitirati ili na drugi način javno pokazati vaše fotografije, video snimke, zvučne snimke ili audiovizuelne snimke u skladu sa saglasnosti koju ste nam dali, međutim u mnogim slučajevima mi nismo dužni zatražiti vašu saglasnost i u mogućnosti smo obraditi vaše lične podatke potrebne za proizvodnju i snimanje ili javno emitiranje tih snimki bez vaše saglasnosti za određene novinarske, umjetničke i/ili književne potrebe. Kako bismo izbjegli nesporazum, napominjemo da nijedan dio ove Obavijesti ne utječe na naše pravo copyrighta i druga prava intelektualnog vlasništva u odnosu na takve emisije i takve snimke.

 1. Kako i kome otkrivamo vaše lične podatke

 

Mi ne prodajemo vaše lične podatke trećim stranama.

U našem Društvu samo ograničen broj zaposlenika, primjerice zaposlenici odjela prodaje, pravnog odjela, odjela produkcije, informativnog odjela i odjela tehnike, po potrebi imaju pristup vašim ličnim podacima. Svi takvi zaposlenici Društva dužni su pridržavati se obaveze čuvanja povjerljivosti podataka. Radi zaštite ličnih podataka donesene su i provode se odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere. Zaposlenicima je dopušteno koristiti lične podatke isključivo po uputama Društva i samo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno za izvršenje njihovih radnih zadaća.

Uvid u lične podatke omogućujemo tijelima državne vlasti i/ili organima za provedbu zakona u slučajevima kada je to određeno zakonom ili radi zaštite naših prava uključujući naše uvjete korištenja te za potrebe zaštite naših zakonitih interesa (uključujući i zakonita prava drugih osoba) u skladu sa zakonskim propisima koji su na snazi. Vaše lične podatke možemo otkriti i trećim stranama, uključujući:

davatelje usluga koji pružaju administrativnu, stručnu i tehničku podršku Društvu povezanu s informatičkom tehnologijom, sigurnošću i poslovnim resursima;

poslovne partnere, dobavljače i podizvođače radi ostvarivanja našeg ugovornog odnosa s vama (uključujući pretplatu na naše usluge);

oglašivače ili oglašivačke mreže kojima su vaši podaci potrebni radi odabira i pružanja odgovarajućeg oglasnog materijala. Našim oglašivačima ne otkrivamo podatke na temelju kojih se može utvrditi identitet osobe, ali dajemo im skupne informacije o našim korisnicima (naprimjer, podatak da je određenog dana 500 osoba muškog spola mlađih od 30 godina kliknulo mišem na njihov oglas). Skupne informacije te vrste možemo koristiti kako bismo pomogli oglašivačima da dođu do ciljane publike. Lične podatke koje smo prikupili od vas možemo koristiti tako da po želji naših oglašivača njihove oglase pokazujemo ciljanoj publici;

davatelje usluga analitike i alata za pretragu koji nam pomažu u poboljšanju i optimalnom funkcioniranju naše mrežne stranice.

Kada je to potrebno, Društvo će dati uvid u vaše lične podatke stručnim saradnicima izvan Društva (npr. odvjetnicima, knjigovođama, revizorima). Posjedujemo odgovarajuće mjere zaštite koje u tom slučaju garantiraju sigurnost otkrivanja ličnih podataka.

Podatke možemo pokazati s nama povezanim društvima i trećim stranama u kontekstu određene vrste transakcija, uključujući transakcije koje podrazumijevaju promjenu nadzora nad Društvom, prodaju cjelokupne imovine Društva, ili restrukturiranje poslovanja.

Društvo nastoji s dužnom pažnjom odabrati treće strane koje su davatelji usluga te zahtijeva da davatelji usluga posjeduju potrebne tehničke i organizacijske mjere zaštite potrebne za zaštitu ličnih podataka, te da lične podatke obrađuju isključivo u skladu s uputama koje će dobiti od Društva. Davatelji usluga imaju pravo angažirati podizvođače za potrebe pružanja usluga Društvu pod uvjetom da se i ti podizvođači pridržavaju istih obaveza zaštite podataka kao i davatelji usluga.

 1. Pohrana vaših ličnih podataka i prijenos u druge zemlje

 

Vaši lični podaci koje mi prikupljamo mogli bi se pohranjivati u Evropskoj uniji (EU) i Evropskom ekonomskom prostoru (EEA). Međutim, za podatke koje prikupljaju treće strane putem Kolačića (npr. Google Analytics) općenito se može reći da će putovati iz centra za prikupljanje podataka koji je najbliži lokaciji na kojoj je internetski promet nastao. Znači, moguće je da se podaci, uključujući promet povezan s oglasima, primaju na poslužiteljima smještenim u EEA i upućuju na poslužitelje koji nisu smješteni u EEA. Više informacija o tome naći ćete u našem dokumentu Politika o kolačićima.

Osim toga, vaši lični podaci mogu se prenijeti i pohraniti izvan Evropske unije i Evropskog ekoomskog prostora. U slučaju kad se vaši lični podaci prenose iz vaše zemlje u drugu zemlju, moguće je da se zakoni i propisi koji uređuju zaštitu vaših ličnih podataka u zemlji u koju se vaši podaci prenose razlikuju (ili predviđaju manji stepen zaštite) od zemlje u kojoj ste zaposleni.

Naša je namjera da ne prenosimo vaše lične podatke izvan EEA ako nisu propisane i primjenjuju se odgovarajuće mjere zaštite, koje uključuju: (1) odluku Evropske komisije o adekvatnosti u vezi s tom zemljom ili zemljama; (2) potvrde o postojanju „sigurnosnog štita“; (3) odgovarajući i obavezujući poslovnik; (4) usvojeni kodeks ponašanja uz obavezujuće i provjerljive izjave voditelja obrade podataka ili izvršitelja obrade podataka u zemlji koja nije na prostoru EU ili EEA; (5) usvojeni mehanizmi provjere i potvrde uz obavezujuće i provjerljive izjave voditelja obrade podataka ili izvršitelja obrade podataka u zemlji koja nije na prostoru EU ili EEA; (6) ugovor u skladu sa standardima EU koje je odobrila Evropska komisija.

Slobodno se obratite službeniku za zaštitu podataka Nove BH d.o.o. slanjem elektronske pošte na [email protected] ako želite saznati više o prijenosu i mjerama zaštite koje poduzimamo prije takvog prijenosa na adrese navedene u daljnjem tekstu.

 1. Vaša prava

 

Imate pravo zatražiti od nas potvrdu o tome jesmo li ili nismo obradili vaše lične podatke, kao i primjerak vaših ličnih podataka i/ili priliku da ih ispravite. U nekim okolnostima imate pravo zatražiti da izbrišemo vaše lične podatke ili, s obzirom na pravo na prijenos podataka, da prenesemo dio vaših ličnih podataka vama ili drugim osobama. Također, imate pravo prigovora određenoj vrsti obrade vaših ličnih podataka (naprimjer, obradi koja se koristi za izravni marketing ili za potrebe donošenja odluka isključivo automatskom obradom podataka uključujući profiliranje). Ako smo zatražili od vas saglasnost za pristup vašim ličnim podacima, imate pravo uskratiti nam saglasnost bez ikakvih negativnih posljedica po vas. Ako vaše lične podatke obrađujemo zato što je to naš zakoniti interes (kao što smo objasnili u gornjem tekstu), imate pravo i na to uložiti prigovor. Osim toga, imate pravo ograničiti obradu vaših ličnih podataka u određenim okolnostima.

Napominjemo da ta vaša prava u nekim situacijama mogu biti ograničena i da podliježu zakonu i propisima o zaštiti podataka; naprimjer, vaše pravo na prigovor obradi ličnih podataka može biti ograničeno ako možemo dokazati da imamo zakonski utemeljenih razloga za obradu vaših ličnih podataka koji imaju premoć nad vašim interesima. Trebat ćemo potvrdu vašeg identiteta i više pojedinosti koje će nam pomoći da odgovorimo na takav vaš zahtjev. Odgovor na vaš zahtjev ne naplaćujemo osim u slučaju da je to predviđeno zakonom, a ako postoji zakonski predviđena naknada, ona će biti umjerena i primjerena vašem zahtjevu.

Ako želite iskoristiti navedena prava, molim vas da nam se obratite na kontakte navedene u daljnjem tekstu. Nadamo se da ćemo moći uspješno odgovoriti na svaki vaš eventualni upit o načinu na koji obrađujemo vaše lične podatke. Vaše je pravo također obratiti se odgovarajućem tijelu koje nadzire zaštitu podataka.

 

 1. Koliko dugo ćemo zadržati vaše lične podatke

 

Namjera nam je zadržati vaše lične podatke samo onoliko koliko je potrebno u skladu s našom Politikom o zadržavanju podataka, i ne duže nego što je potrebno radi ostvarivanja svrhe sadržane u ovoj Politici i/ili kako je određeno zakonskim propisima koji su na snazi, a koji uključuju zakonski određen najkraći rok zadržavanja podataka, i/ili onoliko koliko je potrebno za ostvarivanje naših zakonitih prava (i zakonitih prava drugih strana). Primjerice, ako ste naš Poslovni kontakt, vaše lične podatke zadržat ćemo dok traje naš ugovorni odnos s vama. U slučaju trajne poslovne saradnje s vama kao našim Poslovnim kontaktom (naprimjer, ako iste lične podatke možemo koristiti u raznim ugovorima koje zaključujemo s vama), zadržat ćemo te lične podatke do isteka naše poslovne saradnje i do kraja zakonski određenog minimalnog roka, u skladu s našom Politikom o zadržavanju podataka. Ako želite saznati nešto više o tome koliko zadržavamo lične podatke, molimo vas da nam se obratite na adresu elektronske pošte [email protected]. Napominjemo da vaše lične podatke koje smo anonimizirali smijemo koristiti bez daljnjih obavijesti.

Ako je temelj za obradu vaših ličnih podataka vaša saglasnost, te ćemo podatke obrađivati samo tokom razdoblja za koje ste dali saglasnost, osim u slučaju da svoju saglasnost ograničite ili uskratite prije isteka tog roka. Tada prestajemo obrađivati lične podatke na koji se ta uskrata odnosi za odgovarajuće svrhe, osim u slučaju da imamo zakonsku obavezu obrađivati te lične podatke i/ili je obrada tih ličnih podataka potrebna radi ostvarivanja naših zakonitih prava (uključujući i zakonita prava drugih strana).

 1. Sigurnost podataka

 

Vaše podatke pohranjujemo na naše poslužitelje i na poslužitelje kojima upravlja treća strana (uključujući cloud usluge treće strane). Pritom primjenjujemo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bismo zaštitili vaše lične podatke i spriječili neovlašten pristup. S trećim stranama koje nam pružaju usluge hostinga sklopili smo ugovore, a ugovorne obaveze uključuju i obaveze povezane s organizacijskom i tehničkom sigurnošću vaših ličnih podataka.

Činimo sve što je u našoj moći da zaštitimo vaše podatke. Nakon što primimo vaše podatke, koristimo strogo kontrolirane procedure i sigurnosne mjere kojima nastojimo spriječiti neovlašten pristup.

 1. Privatnost djece

 

Naše Društvo na ovoj mrežnoj stranici ne prikuplja svjesno lične podatke osoba mlađih od 16 godina. Ako je roditeljima ili skrbnicima poznato da su njihova djeca Društvu ustupila svoje lične podatke, trebali bi o tome odmah obavijestiti Društvo. Ako Društvo utvrdi da joj je lične podatke ustupila osoba mlađa od 16 godina, Društvo će te podatke odmah uništiti na svojim poslužiteljima, osim u slučaju kad je roditelj ili skrbnik izričito saglasan s time da Društvo za jasno određenu svrhu obrađuje lične podatke djeteta.

 1. Kolačići i male aplikacije društvenih mreža

 

Na našim mrežnim stranicama koristimo kolačiće kako bismo vas razlikovali od ostalih korisnika stranice. Kolačići vama kao korisniku pomažu da imate bolje iskustvo korištenja stranice, a nama pomažu da naša mrežna stranica bude još bolja. Pravni temelj za ovu vrstu obrade podataka vaša je saglasnost koju ste dali na našoj mrežnoj stranici ili putem postavki vašeg internetskog preglednika. Više pojedinosti o tome koje kolačiće koristimo, koliko ih koristimo i s kojom svrhom naći ćete u tekstu o našoj Politici o kolačićima.

Na našoj mrežnoj stranici mogu biti prisutni elementi društvenih mreža, poput gumba za Facebook, Twitter ili YouTube. Ti elementi mogu prikupljati određene podatke o vama, poput vaše IP adrese i stranica koje posjećujete, a možda i spremiti kolačiće radi ispravnog funkcioniranja stranice. Prikupljanje podataka u interakciji s tim elementima uređeno je obaviješću o privatnosti/politikom društva kojem pripadaju (pogledajte članak o vašim pravima u prethodnom tekstu), te navedeno nije pod našom kontrolom.

 1. Poveznice na druge mrežne stranice

 

Naša mrežna stranica može nuditi poveznice na mrežne stranice koje nisu pod nadzorom našeg Društva. Klik na poveznicu treće strane vodi vas na mrežnu stranicu te treće strane. Preporučujemo da se prilikom posjete mrežnoj stranici na koju vas je odvela poveznica upoznate s postavkama privatnosti te mrežne stranice. Mi ne odgovaramo za politiku i praksu drugih društava. Naše Društvo nema nadzor i ne odgovara za sadržaj, politiku privatnosti i upozorenja o zaštiti privatnosti bilo kojih stranica ili usluga koje pružaju treće strane.

 1. Kontakt

 

Ako imate bilo kakvo pitanje ili upit u vezi s postupkom obrade vaših ličnih podataka ili ako želite iskoristiti bilo koje svoje pravo, obratite nam se e-poštom na adresu [email protected] ili poštom na adresu Nova BH d.o.o., Trg solidarnosti 10, Sarajevo.

Molimo vas da u kontaktu s nama ne otkrivate osjetljive lične podatke, npr. podatke o rasnoj ili etničkoj pripadnosti, političkim nazorima, vjerskim ili drugim nazorima, zdravstvenom stanju ili članstvu u sindikalnim organizacijama, podatke o zdravstvenom i penzionom osiguranju te podatke o osuđivanosti za kazneno djelo.

Društvo može unositi izmjene i dopune u ovu Politiku te će takve promjene učiniti dostupnim objavom nove Politike zaštite privatnosti na mrežnim stranicama Nove BH d.o.o.. Molimo vas da povremeno provjerite ima li izmjena i dopuna ove Politike privatnosti.