Karlo je u nevjerici kad ga posjeti bivši ulagač i kad sazna da se Irena raspituje u vezi projekta. Karlo je bijesan zbog Ireninog njuškanja. Naloži Ivanu da je spriječi u daljnjem raspitivanju.

Luka razgovara sa Sašom i moli ga za pomoć oko ulaganja u projekt „Otok“. Saša pokuša pričati s Brunom, koji nije siguran šta napraviti.

Miro se umiješa u prepirku mještana u vezi ulaganja. Njegovo je mišljenje da je Bruno u pravu i da ne bi trebali sarađivati s Krpanima. Ksenija napadne Miru.

Nada među Tamarinim stvarima pronalazi mogući trag u vezi toga gdje je Mak. U potrazi za dokazima, Nada dolazi kod Jelene, gdje pronalazi Markov pasoš s dokazom da je Marko bio u Americi 2009. godine. Njenu daljnju potragu prekida Rokov dolazak. Lola u bolnici sreće Karmelu, koja je užasnuta kad vidi Petra u Lolinom društvu.