pratite nas na

Impresum

Naziv trgovačkog društva:NOVA BH d.o.o.
Identifikacioni broj:ID: 4201224800002
PDV broj:PDV: 401834000007
Odgovorna osoba trgovačkog društva:Dželila Čurt, direktorica Nove BH
Glavna urednica:Jasmina Demirović
Sjedište
(ulica, kućni broj, poštanski broj i mjesto):
Trg solidarnosti 10

71 000 Sarajevo

Telefon i faks:Tel: +387 33 953 653
e-mail adresa:[email protected]

Prodaja oglasnog prostora na Novoj BH

ODJEL  PRODAJE
Nova BH d.o.o.
Trg solidarnosti 10
71 000 Sarajevo
[email protected]