Dok Željka testira Matu u prisustvu sindikalnog povjerenika Tome, Marko ima zadatak srediti račune i obrati se za pomoć Petri, što završava novom svađom i novim poljupcem.


Ante, Jure i Luka koriste situaciju – dok se policija bavi Frontexom, uvjereni da su ture čiste, kreću u šverc alkohola. No, na Matu, koji je u šumi na testiranju, nisu računali.
Mate prođe testiranje, ali kad shvati da bi imao veću penziju od plate, predomisli se. On i Mijo presretnu poštara i ukradu Željkin izvještaj.
Božo, koji je ostao bez posla, zove u pomoć majku Dubravku. Ona im prepiše ličku kućicu na Plitvicama kojom bi trebali riješiti svoje finansijske probleme.