Prema mišljenju bh. javnosti, Nova BH drugi je najpoželjniji poslodavac u BiH u sektoru medija.

Riječ je o priznanju kompanije Kolektiv – Mojposao.ba, koja već četrnaest godina organizuje opsežno istraživanje tokom kojeg građani putem portala Mojposao.ba imaju priliku glasati za poslodavce koji po njihovom mišljenju zaslužuju titulu najpoželjnijih. Ove godine istraživanje je bilo fokusirano na promjene u poslovnim modelima kompanija, dok su ispitanici tokom istraživanja u toku pandemijske godine kao najvažniji faktor u odabiru kompanija naveli sigurnost zadržavanja posla. Također, građani Bosne i Hercegovine odgovarali su na pitanje ko su poslodavci za koje bi željeli raditi u 2020. godini.

“Ova godina pogodila je sve industrije, a značajno i medijsku. Naša kompanija u novonastaloj krizi prioritet je stavila na organiziranje i djelovanje prema propisima, kako bi maksimalno zaštitila zdravlje svih uposlenih. Posebno je to izazovno u industriji kakva je naša, kada je nemoguće organizirati rad od kuće za većinu uposlenih, jer televizija zahtijeva prisutnost na radnom mjestu i konstatan rad na pripremi i realizaciji programa. I zbog toga, mogu reći veliko hvala svim našim uposlenima, koji su u ovoj teškoj godini, bili na prvoj liniji i na terenu sa bh. građanima, policajcima, medicinarima i svim onim koji vode bitku protiv virusa. U godini koja je iza nas, realizirali smo sve segmente programa u punom kapacitetu, sa lica mjesta i kroz mnogobrojne priče informirali javnost blagovremeno, brzo i vjerodostojno. Ponosna sam na sve naše uposlene koji i jesu naš najvrijedniji resurs. Sama nominacija i u konačnici izbor pokazuje nam da smo na pravom putu kada se radi o kreiranju poželjnog i sigurnog radnog okruženja, ali i ulaganja u lični i profesionalni razvoj naših zaposlenika. Ova nagrada nam je poticaj da nastavimo tim putem” – istakla je Dželila Čurt, direktorica Nove BH.

Više o provedenom istraživanju:

Portal MojPosao.ba je želio istražiti koliko se promijenila percepcija građana o najpoželjnijim poslodavcima tokom 2020. godine, te koji faktori su uticali na to. U tu svrhu provedena su dva istraživanja tokom 2020. godine o tome koga građani BiH smatraju napoželjnijim poslodavcem, odnosno za koga žele raditi. Prvo istraživanje Najpoželjniji poslodavac 2020. provedeno je početkom 2020. godine, prije pandemije COVID-19, a drugo istraživanje pod nazivom Za koga biste željeli raditi u 2020. provedeno je krajem 2020. godine.

Najvažniji faktor za izbor poslodavca prije pandemije bio je dobar odnos prema zaposlenicima, dok je za vrijeme pandemije COVID-19 najvažniji faktor sigurnost zadržavanja posla.

Među drugim faktorima koji su uticali na izbor poslodavca tokom pandemije ističu se:

– Dobar odnos kompanije prema zaposlenicima od ranije
– Imidž koji poslodavac ima od ranije
– Dobar odnos kompanije prema zaposlenicima tokom pandemije COVID-19
– Društvena odgovornost poslodavca tokom pandemije COVID-19
– Pozitivne mjere zaštite radnika koje je kompanija sprovela tokom pandemije COVID-19

U istraživanju je ukupno učestvovalo preko 15.000 ispitanika, od čega je 52% žena, a 48% muškaraca.

Istraživanje je provedeno tokom februara i marta 2020. te tokom novembra i decembra 2020. putem portala MojPosao.ba.

Najveći broj ispitanika ne radi trenutno za poslodavca za kojeg je glasao, a o poslodavcu je saznao od zaposlenika kompanije, te se tako još jednom potvrdilo koliko su zaposlenici kompanije, odnosno dobar odnos prema njima važni za izgradnju imidža poslodavca.