Da biste program NOVA BH televizije pratili putem zemaljskog signala, prvo morate obezbijediti dobar antenski sistem (ako je zemaljski signal slab i antensko pojačalo) i usmjeriti ga prema najbližem predajniku NOVA BH televizije ili predajnim lokacijama multiplexa D kako je navedeno u tabeli ispod.

Na svojim TV aparatima izaberite analogna podešavanja i pristupite podešavanju kanala. Podešavanje kanala možete obaviti automatski i manuelno. Ako se odlučite za manuelno podešavanje kanala, u nastavku navodimo na kojim kanalima se zemaljski signal NOVA BH televizije emituje sa predajnika:

 

BROJ KANALA/LOKACIJA

 • 26 VIŠEGRAD, Mirilovići
 • 29 LJUBINJE
 • 45 DOBOJ, Ciganište
 • 31 SOLOKAC, Sokolac Puhovac
 • 23 ZVORNIK, Vratolomac
 • 29 BIJELJINA
 • 23 FOČA, Foča Kmur
 • 21 KRUPA NA VRBASU, Bjelica
 • 37 TESLIĆ, Mukadinovac
 • 23 LOPARE, UDRIGOVO
 • 21 KOTOR VAROŠ, Obodnik
 • 29 BREKOVICA, Bihać
 • 23 STRAŽBA, Gračanica
 • 31 TUZLA, Oskova
 • 44 KLEK, Zavidovići
 • 35 VIDOVA GLAVA, Banovići
 • 39 ŽIVINICE, Đurđevik
 • 40 MODRAC, Lukavac
 • 39 TUZLA
 • 42 ĆUSINE, Jajce
 • 53 PAPRATNICA, Kakanj
 • 37 VILENICA, Travnik
 • 37 BISERNA, Goražde
 • 30 GRADAC-JABLANICA, Ostrožac
 • 37 IVANKOVIĆA DOLAC, Rakitno Polje, Široki Brijeg
 • 42 KLEK, NEUM

 

Svi koji imaju zemaljski Set Top Box ili novije televizore sa već ugrađenim modelima za prijem digitalnog signala, nakon skeniranja, moći će pratiti program digitalnog kanala Nove BH. Građani Mostara digitalni zemaljski signal Nove BH mogu pratiti na 36. kanalu.

U nastavku spisak lokacija digitalnih regija putem kojih je moguće preuzeti digitalni signal Nove BH.