Da biste program NOVA BH televizije pratili putem zemaljskog signala, prvo morate obezbijediti dobar antenski sistem (ako je zemaljski signal slab i antensko pojačalo) i usmjeriti ga prema najbližem predajniku NOVA BH televizije.

Na svojim TV aparatima izaberite analogna podešavanja i pristupite podešavanju kanala. Podešavanje kanala možete obaviti automatski i manuelno. Ako se odlučite za manuelno podešavanje kanala, u nastavku navodimo na kojim kanalima se zemaljski signal NOVA BH televizije emituje sa pojedinih predajnika:

 

BREKOVICA – BIHAĆ – 29 CH
BJELICA – KRUPA NA VRBASU – 21 CH
LISINA – KOZARA – 33 CH
MUKADINOVAC – PRIBINIĆ – 37 CH
STRAŽBA – GRAČANICA – 23 CH
CIGANIŠTE – DOBOJ – 45 CH
BIJELJINA – BIJELJINA – 29 CH
UDRIGOVO – LOPARE – 23 CH
VRATOLOMAC – KAMENICA – 23 CH
OBODNIK – KOTOR VAROŠ – 21 CH
OSKOVA – TUZLA – 31 CH
KLEK – ZAVIDOVIĆI – 44 CH
VIDOVA GLAVA – BANOVIĆI – 35 CH
ŽIVINICE – ĐURĐEVIK – 39 CH
MODRAC – LUKAVAC – 40 CH
GRAD TUZLA – 39 CH
ĆUSINE ZDALJEVAC – JAJCE – 42 CH
BUGOJNO – BUGOJNO – 54 CH
TREBEVIĆ  – SARAJEVO – 48 CH
KORAN – PALE – 55 CH
GAVRIĆA BRDO – KIJEVO – 40 CH
SOKOLAC – PUHOVAC ROGATICA PAKLE 31 CH
ŠILJATO BRDO – SARAJEVO – 40 CH
PAPRATNICA – KAKANJ – 53 CH
VILENICA – TRAVNIK – 37 CH
TMOR – ROGATICA – 27 CH
MIRILOVIĆI – VIŠEGRAD – 26 CH
KMUR – FOČA – 23 CH
BISERNA – GORAŽDE – 27 CH
JABLANICA GRADAC – OSTROŽAC – 30 CH