pratite nas na

Demet Evgar

DŽEMRE KAJABEJLI

Čelebijeva supruga, Rujina sestrična i Gunešina majka.

Odrasla je u obitelji Jildirimlar. Psihički i fizički zlostavlja je Čelebi za kojeg se udala iz ljubavi, ali ne može dokazati zlostavljanje. Želi pobjeći s kćeri Guneš i ne želi se pokoriti Čelebiju. Spremna je na sve kako bi ostvarila svoj san.