pratite nas na

Nedim Sladić

METEOROLOG

Nedim Sladić pridružio se timu Nove BH u aprilu 2021. godine.

Rođen je u Sarajevu 1997. godine. Nedostatak studija meteorologije u našoj zemlji orijentiše ga prema alternativnom studiju softverskog inžinjerstva na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, gdje 2019. godine stječe zvanje diplomiranog inžinjera u oblasti “Statistička i podatkovna analiza u R-u“ na primjeru klimatskih promjena na području Sarajeva, a za svoj ukupni doprinos na univerzitetu dobija titulu “IUS Ambasador“. Istinska ljubav prema meteorologiji orijentiše ga prema znanstvenoj strani i istraživanju znanstvenih činjenica, a u saradnji sa brojnim stručnjacima i univerzitetskim profesorima iz regiona kreira i objavljuje numerički model NOTHAS za detekciju olujnih sistema u Springer bazi podataka, u sklopu žurnala u sastavu Korejskog meteorološkog društva, a povrh ovog rada, koautor je još dva naučnoistraživačka rada, što mu otvara vrata master studija na najboljem univerzitetu za meteorologiju i klimatologiju u Ujedinjenom Kraljevstvu. Aktivnu saradnju održava sa kolegama iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Republike Hrvatske kroz niz projekata.