O SERIJI

Život profesora Andree Fantija, genijalnog primarijusa odjela za internu medicinu, okrenuo se naglavačke kad ga je otac jednog pacijenta umrlog na odjelu upucao u glavu.

Andrea preživljava pucanj, ali gubi sjećanje na posljednjih dvanaest godina svoga života. Kad se probudi, gotovo ne prepoznaje kolege, porodicu i čovjeka kakav je postao.