TV Nova dobitnik je prestižne medalje QUDAL – QUality meDAL, koju najboljima na tržištu dodjeljuje švicarska organizacija ICERTIAS. Ovo priznanje rezultat je mišljenja građana koji su TV Novu odabrali kao televiziju sa najkvalitetnijim televizijskim programom odnosno kao br. 1 brend vrhunske kvalitete u 2024./2025. u barem jednoj kategoriji.

Istraživanje QUDAL – QUality meDAL 2024/2025 – General I Bosnia, čiji je cilj utvrditi koje kompanije, proizvodi i usluge prema mišljenju i iskustvu samih potrošača nude najviši stupanj kvalitete na tržištu, u Bosni i Hercegovini je provedeno početkom januara ove godine.

U istraživanju su učestvovali građani Bosne i Hercegovine – opća populacija, internet korisnici, stariji od 18 godina, a provedeno je na nacionalno reprezentativnom uzorku od 1200 ispitanika. Korištena metodologija je CAWI-DEEPMA (Computer Assisted Web Interviewing – Deep Mind Awareness). To znači da su sva pitanja bila otvorenog tipa – umjesto unaprijed ponuđenih odgovora, ispitanici su samostalno unosili ono što smatraju najprimjerenijim odgovorom na pitanje, prema vlastitom iskustvu i mišljenju.

TV Nova bila je najčešći odabir potrošača na postavljeno pitanje: „Navedite naziv televizijske kuće s nacionalnom koncesijom u Bosni i Hercegovini koja po vama trenutno ima apsolutno najkvalitetniji televizijski program općenito”, što joj je još priskrbilo status „QUDAL Br. 1 u kvaliteti”.