Pojedini portali u Bosni i Hercegovini i Srbiji su prenijeli vijest o pokrenutim postupcima protiv United Grupe pred Konkurencijskim vijećem Bosne i Hercegovine zbog navodnih „medijskih kartela“ po prijavama konkurenta Telekom Srbija.

Iako neprijatno iznenađena činjenicom da Konkurencijsko vijeće nije odlučilo da očigledno neosnovane prijave u potpunosti odbaci i odbije da doprinosi pokušajima maltretmana nezavisnih medija, United Grupa podsjeća javnost da u potpunosti posluje u skladu sa zakonskim okvirom u svim državama u kojima je prisutna i sarađivat će sa nadležnim državnim organima radi potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja. Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine redovno postupa po prijavama trećih lica radi utvrđivanja činjeničnog stanja i samo pokretanje istrage predstavlja rutinski postupak.

United Grupa može potvrditi da su entiteti u okviru United Grupe primili dva zaključka o pokretanju postupka ispitivanja povrede konkurencije vezano za emitovanje određenih međunarodnih programskih sadržaja. Predmetni postupci tiču se sporazuma između entiteta u okviru United Grupe i CNN-a kojim je uspostavljena saradnja između CNN-a i N1, najkredibilnijeg informativnog medija u regionu, zasnovana prije osam godina, te saradnja u pogledu produkcije dijela sadržaja koji se emituje na kanalu Nova BH po licenci Newsmax. Naši korisnici sami mogu prosuditi da li u Bosni i Hercegovini (ili Srbiji) N1 i Newsmax posjeduju monopol i značajnu tržišnu moć ili značajniji problem u tom pogledu predstavljaju neki drugi entiteti. Sporazumi o saradnji, razmjeni snimljenih materijala i emisija, te koprodukciji programa svakodnevni su u medijskom poslovanju TV stanica širom Evrope i svijeta, a o neutemeljenosti pokrenutog postupka dovoljno govori činjenica kako je Telekom Srbija subjekt koji je inicirao pokretanje postupka uspostavio sličnu saradnju sa Euronews  i pokrenuo TV kanal (doduše, protivno srpskim propisima o javnom informisanju, prema kome preduzeća u državnom vlasništvu ne mogu biti izdavači medija), te da redovno ističe brojnost ekskluzivnih sadržaja na svojim kanalima, uključujući filmske, serijske, informativne ili sportske sadržaje.

Javnost je odranije obaviještena o strateškim planovima Telekom Srbija o onemogućavanju finansiranja medija United Grupe, namjeri da Telekom Srbija ostane jedini isporučilac sadržaja sa mogućnošću stvaranja novih kanala, te namjeri potpune dominacije sadržaja Telekom Srbija u odnosu na United Media kanale. Ova prijava Telekoma Srbija još jedan je od dokaza da čine sve u svakoj od zemalja u kojima posluju da pokušaju da nanesu štetu ugledu United Grupe.

Javnost bi trebalo da ima u vidu da su žalbe u konkretnim postupcima podnijete od strane privrednih subjekata koji nemaju nikakvog legitimnog interesa za učešće u postupku, niti su oštećeni navedenim ugovornim odnosima, bez dostavljanja bilo kakvih materijalnih dokaza za neutemeljene tvrdnje, te protiv kojih Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine paralelno vodi nekoliko postupaka za ispitivanje stvarnih i konkretnih povreda konkurencije, uključujući u pogledu nezakonitih akvizicija kablovskih operatera kojima je uspostavljen stvarni monopol u telekomunikacijama na teritoriji Republike Srpske; nezakonitog emitovanja utakmica fudbalske Premijer lige BiH; diskriminacije operatera u Bosni i Hercegovini u pogledu distribucije kanala Arena Sport i RTS; zloupotrebe dominantnog položaja u vezi sa prekomjernim i diskriminatornim cijenama koje operateri u okviru Mtel grupe naplaćuju korisnicima.

United Grupa vjeruje da čitaoci i korisnici medija u okviru United Grupe sami najbolje mogu prosuditi koji entiteti u regionu se zalažu za slobodu štampe i medijski pluralizam, nepristrasnost, pravovremenost i tačnost informacija, odnosno komercijalno poslovanje i pravo na različito mišljenje. Svakodnevna praksa dovoljno pokazuje da li je kartelizacija medijskog tržišta putem CNN i Newsmax suština problema sa medijskim slobodama i evropskim vrijednostima u Bosni i Hercegovini i regionu.

United Grupa poštuje Zakon koji je napisan po standardima Evropske Unije i o toku postupka koji vodi Konkurencijsko vijeće BiH izveštavat će Evropsku komisiju, EBRD, kao i sve ambasadore EU.