O Novoj BH Misija i vizija

Uprava

DŽELILA ČURT

Direktor televizije i finansija Nove BH

 

Menadžment

JASMINA DEMIROVIĆ

Glavna i odgovorna urednica programa Nove BH i direktorica Informativnog programa

LJUPKA HAMZIĆ

Direktorica prodaje i marketinga Nove BH

EDIN NOVALIJA

Direktor tehnike i produkcijskih servisa Nove BH